Wednesday, September 30, 2009

中秋快樂。

今年中秋節可能大家都要在雨雲中找月亮了~
突然記起n年前的中學時代,
有人出錢請人紮了兩隻素白的紙兔燈籠,
一隻給Maggie一隻給我,
晚上大伙兒就蹲在天台小屋子裡,
圍著點起燭光的小白兔談天說地起來,
雖然不記得說些甚麼,
但就是記得大家圍在一起的那個畫面。


(大概是下圖的小兔,當時沒有畫顏色的)
當沒有正能量的時候,
我是一個很消極的人,
實在沒有辦法面對持續增加的負能量仍然強裝一副歡悅的態度。
Saturday, September 19, 2009

We are watching you。

.


上一屆立法會選舉時,
覺得做傳媒不應該投入太多。
今年更近距離看到聞到,
感受每一票都發揮著影響力,
今屆我會去投票的。


「2019 普選特首」
原來終目標並非投得一個心水民選特首,
而是向掌權人執政添加的一股民權壓力,
我竟然到今天才領悟過來。

Wednesday, September 09, 2009

與人相處好累

當一句純粹的說話都會被拿來猜疑,
當一些隨意的閒聊都被拿來批判你的人格,
當一些示好的行為,卻換來冷淡對待,
與人相處真的好累,
那倒不如與任何人任何關係都保持距離,
定格在不冷不熱的溫度,
最起碼我不會失望不會覺得受傷害。

厭了人際之間的追逐遊戲,
過往被人真誠對待原來不是必然。
.

Thursday, September 03, 2009

「佢明明睇到我,但擰轉面扮睇唔!」
「望到都唔打招呼囉!」
「面對面都當唔識!」

唔好意思,
我真係會睇任何人唔到,
上次我阿媽阿爸係我前面行過,
我都真係睇唔到,
點解我唔可以專注走我的路?


看似嚴陣以待,
一早已學懂從容面對所有事情,
我只想恰如其分做好自己的工作,
其他事情不想理不想問,寧願甚麼也不知道,
有些事情沒辦法裝不知道,
就只好冷眼看待。


.